Giỏ hàng

Giỏ quà (loại 2)


Giá 490,000₫

Số lượng 

Thành phần:

01 Cookies tuyn 100g

01 Cookies socola dừa 100g

01 Cookies red 300g

01 Cookies dừa 300g

01 Trà Ahmad 40g

01 Kẹo Kalfany 150g

01 Hộp hạt Wasabi 200g

01 Bánh Milanno 170g


0961452578