Giỏ hàng

Giỏ quà (loại 4)


Giá 680,000₫

Số lượng 

Thành phần: 

01 Cafe Gold 100g

01 Cookies socola 2 màu 100g

01 Cookies nho 100g

01 Socola Schogetten 100g

01 Trà Ahmad 40g

01 Kẹo Kafany 150g

01 Cookies tuyn 500g

01 Cookies socola dừa 300g

0961452578