Giỏ hàng
Thanh toán
Đặt hàng

𝗧𝗼𝗽 𝟰 𝗺𝗮̂̃𝘂 𝗯𝗮́𝗻𝗵 𝗸𝗲𝗺 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗿𝗮 𝗺𝗮̆́𝘁 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘆𝗲̂𝘂 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝘁𝗮̣𝗶 𝗔𝗻𝗵 𝗛𝗼̀𝗮 𝗕𝗮𝗸𝗲𝗿𝘆

🎂 Đ𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑎̉𝑛𝑔 𝑥𝑒̂́𝑝 ℎ𝑎̣𝑛𝑔 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑏𝑎́𝑛ℎ : 𝐌𝐀𝐍𝐆𝐎 𝐅𝐑𝐄𝐒𝐇 𝐂𝐀𝐊𝐄
💥 Bánh làm từ 3 lớp gato trắng kết hợp với 3 lớp kem mặn vị coffee. Bánh phủ bên ngoài bởi một lớp sốt chocolate trắng và sốt xoài.

Thành phần chính:
- Gato,
- Kem tươi mặn vị coffee,

🎂 Đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́ 2 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑏𝑎́𝑛ℎ : 𝐑𝐀𝐒𝐏𝐁𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐅𝐑𝐄𝐒𝐇 𝐂𝐀𝐊𝐄 𝟎𝟏
💥 Bánh làm từ 3 lớp gato trắng kết hợp với 3 lớp kem mặn vị coffee. Bánh phủ bên ngoài bởi một lớp sốt chocolate trắng và sốt raspberry

Thành phần chính:
- Gato,
- Kem tươi mặn vị coffee,

🎂 𝐺𝑖𝑢̛̃ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑠𝑜̂́ 3 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑏𝑎́𝑛ℎ : 𝐒𝐓𝐑𝐀𝐖𝐁𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐂𝐇𝐎𝐂𝐎𝐋𝐀𝐓𝐄 𝐂𝐀𝐊𝐄 𝟎𝟐
💥 Bánh làm từ 3 lớp gato trắng xen giữa 3 lớp kem tươi vị rượu rum (nho). Trên mặt bánh được trang trí bằng dâu tây tươi với chocolate trắng bào kết xung quanh.

Thành phần chính:
- Gato
- Kem tươi vị rượu rum
- Dâu tây
- Chocolte trắng bào

🎂 𝑉𝑎̀ 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 : 𝐖𝐇𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐎𝐂𝐎𝐋𝐀𝐓𝐄 𝐂𝐑𝐄𝐀𝐌 𝐂𝐀𝐊𝐄
💥 Bánh làm từ 3 lớp gato trắng kết hợp với 3 lớp kem mặn vị coffee. Bánh phủ bên ngoài bởi 1 lớp sốt socola trắng tinh khiết.

Thành phần chính:
- Gato,
- Kem tươi mặn vị coffee.

💯 𝗕𝗮̣𝗻 đ𝗮̃ 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘃𝗶̣ 𝗻𝗮̀𝗼 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗼𝗽 𝟰 𝘁𝗿𝗲̂𝗻, 𝗵𝗮̃𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗮̉𝗺 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘃𝗮̀𝗼 đ𝗮̂𝘆 𝗰𝗵𝗼 𝗔𝗻𝗵 𝗛𝗼̀𝗮 𝗕𝗮𝗸𝗲𝗿𝘆 𝗯𝗶𝗲̂́𝘁 𝗻𝗵𝗲́ 𝗮̣
0961452578